Doprava

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 2023 ještě v přípravě, u části zájezdů nastaveno.

Nebudou možné místenky.

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO SLOVINSKA 2022

Ke stažení ZDE

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

           

S ohledem na evropské normy pro autobusovou dopravu, které určují kromě jiného maximální počet odjetých hodin pro řidiče v návaznosti na povinnou přestávku, stanovila 101 CK Zemek pro sezonu 2022 v České republice výše uvedená nástupní místa. Uvedené odjezdové časy nástupních míst jsou pouze orientační.

 

                 

101 CK Zemek si s ohledem na počet prodaných míst vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také změnu trasy.  Z některých měst je doprava řešena svozem na jiné nástupní místo. Svozy jsou řešeny autobusem jedoucím po trase, osobním autem nebo mikrobusem, proto počítejte vždy minimálně s možností jednoho přestupu. Svozové dopravní prostředky nemusí být vybaveny klimatizací. Přesný čas odjezdu, popis nástupního místa (i svozového) a telefonní kontakty budou upřesněny až v odbavení (pokynech) k odjezdu, které obdržíte nejpozději 7 dní před odjezdem. Časy odjezdu z HR budou zaslány formou SMS na uvedené telefonní číslo klienta ve smlouvě o zájezdu.

 

                 

Upozorňujeme, že každý autobus nabírá klienty na trase postupně, takže např. klient z Turnova má samozřejmě oproti cestujícímu z Brna nevýhodu v délce trasy a i v počtu nástupních a výstupních zastávek. Obdobně je tomu tak i při výstupu/nástupu v Chorvatsku, kde má vždy bus určenou trasu do většího počtu letovisek (10 -15 míst) a to z důvodu, že je organizován jako linkový/zastávkový a vykládá/nakládá klienty v příslušných destinacích po trase postupně. Ne vždy je možné zajet přímo k hotelům, penzionům, a proto z důvodu bezpečnosti a dopravních předpisů vykládá bus klienty na místech tomu určených (parkoviště, bus. zastávky, čerpací stanice atd.). Autobusová doprava je samostatný produkt a nekoresponduje s nástupem na ubytování/odchodem z ubytování, a ne vždy plynule navazuje na odjezdy/příjezdy trajektů. Dle potřeb si CK vyhrazuje právo na změnu trasy autobusu (např. při zpáteční cestě). 

 

                 

Při jednosměrné přepravě se účtuje 66 % z ceny obousměrné přepravy. V případě požadavku klienta na obsazení dvou sedadel (dvousedačky) v autobuse jednou osobou je účtován příplatek 100 % z ceny obousměrné dopravy. Místenky v autobuse lze pořídit pouze při sepisování smlouvy o zájezdu/přihlášky (nelze dodatečně) jako nepovinný příplatek a to po ověření dostupnosti v CK. Za rezervaci konkrétního sedadla v autobuse se účtuje jednorázový příplatek 300 Kč /osoba pro obousměrnou cestu. Z důvodu dané kapacity autobusu nelze vyhovět všem. V případě obsazenosti rezervovaného místa klienty telefonicky sami informujeme, nabídneme místo jiné a příplatek vrátíme. Zasedací pořádek se tvoří až před daným termínem odjezdu. Sestavování zasedacího pořádku v autobuse s přihlédnutím na místenky a požadavky klientů má v kompetenci pouze pracovník dopravního oddělení CK - a jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit či uplatňovat reklamaci. Informace ohledně místenek na usazení v autobuse nejsou uvedeny v odbavení (pokynech) k odjezdu, tyto požadavky jsou pevně zaneseny do zasedacího pořádku a předány řidičům do autobusu. Každé osobě včetně dětí je přiřazeno pouze jedno sedadlo, slevy z jízdného na děti neposkytujeme. Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy pro dětské autosedačky (dle směrnice nejsou autosedačky v autobusech povinné). Obsazujeme všechna místa v autobuse včetně prostředního na zadní pětce. Autobusovou dopravu klientům zajišťujeme i u jiných dopravců, tato skutečnost bude poznamenána až v odbavení (pokynech) k odjezdu. V případě jiného dopravce negarantujeme dodržení rezervace konkrétního místa v autobuse, v takovém případě je klientovi příplatek za místenku vrácen.

 

Autobusová doprava je zajišťována standardními autobusy pro mezinárodní přepravu osob. Autobusy mají klimatizaci, DVD, občerstvení, případně WC a dle roku výroby buď mají nebo nemají dvoubodové bezpečnostní pásy. Přeprava domácích zvířat a rozměrných zavazadel (cyklistická kola, surfy atd.) není povolena. Zrušení dopravy ze strany objednavatele/zákazníka musí být zasláno písemnou formou a účtuje se při stornování 14 - 5 dní před termínem odjezdu 50% ceny jízdného, při stornování 4 dny před termínem 100% ceny jízdného.

Upozorňujeme, že v sezóně 2022 není zabezpečeno občerstvení v autobusu. Pokud bude, jde o službu navíc, standardem je doprava bez občerstvení. 

 

                 

Minimální počet účastníků pro svoz/rozvoz z jednoho nástupního místa jsou 4 osoby. Při nižším počtu osob, bude klientovi nahlášená změna nástupního místa. Svoz/rozvoz jedné osoby není možný. 101 CK Zemek si vyhrazuje právo i na zrušení nástupního místa vlivem nepředvídaných událostí. V případě nedostatečného počtu osob může dojít z ekonomického hlediska ke zrušení dopravy/zájezdu, v tomto případě bude klientovi vrácena částka v plné výši. CK si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a osoby agresivně se chovající či vulgárně napadající posádku autobusu a spolucestující a to bez nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou dopravu.

 

Kontakty pro dopravu: e-mail: doprava@101ckzemek.cz; doprava2@101ckzemek.cz

Dispečink: +420 774 000 424

 

Základní cena dopravy do Slovinska : 2.400 Kč/osoba

Upozorňujeme, že výstup ve Slovinsku je ve velice brzkých hodinách. 

 

 

MĚSTO / KRAJ

PŘIBLIŽNÉ ČASY ODJEZDU

PŘESNÝ ČAS BUDE UVEDEN V POKYNECH !!!

 
  Linky      
Ústecký kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 1 Dal 2 Dal 3 Dal 4 Příplatek
Děčín 13:55   13:55   10:45 10:45 10:45 10:45 200 Kč
Ústí nad Labem 14:30   14:30   11:30 11:30 11:30 11:30 200 Kč
Teplice 14:00   14:00   11:00 11:00 11:00 11:00 200 Kč
Most 13:30   13:30   10:30 10:30 10:30 10:30 200 Kč
Chomutov 13:00   13:00   10:00 10:00 10:00 10:00 300 Kč
Liberecký kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Liberec 13:50   13:50   11:00 11:00 11:00 11:00 200 Kč
Jablonec nad Nisou 13:30   13:30   10:30 10:30 10:30 10:30 200 Kč
Turnov 14:10   14:10   11:10 11:10 11:10 11:10 200 Kč
Královéhradecký kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Hradec Králové 14:15   14:15   11:15 11:15 11:15 11:15 200 Kč
Středočeský kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Poděbrady 15:25   15:25   12:25 12:25 12:25 12:25 150 Kč
Mladá Boleslav 14:30   14:30   11:30 11:30 11:30 11:30 150 Kč
Benátky n. Jizerou 14:45   14:45   11:45 11:45 11:45 11:45 100 Kč
Brandýs n. L.- St. Boleslav 15:00   15:00   12:00 12:00 12:00 12:00 0 Kč
Praha 16:00   16:00   13:00 13:00 13:00 13:00 0 Kč
Dobříš 17:15   17:15   14:15 14:15 14:15 14:15 0 Kč
Příbram 17:30   17:30   14:30 14:30 14:30 14:30 0 Kč
Benešov 17:30   17:30   13:30 13:30 13:30 13:30 0 Kč
Plzeňský kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Plzeň 16:00   16:00   13:00 13:00 13:00 13:00 150 Kč
Klatovy 16:45   16:45   13:45 13:45 13:45 13:45 150 Kč
Horažďovice 17:40   17:40   14:40 14:40 14:40 14:40 150 Kč
Jihočeský kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Strakonice 18:30   18:30   15:30 15:30 15:30 15:30 0 Kč
Tábor 18:30   18:30   15:00 15:00 15:00 15:00 150 Kč
Písek 18:15   18:15   15:15 15:15 15:15 15:15 0 Kč
Soběslav 18:45   18:45   15:45 15:45 15:45 15:45 150 Kč
České Budějovice 19:30   19:30   16:30 16:30 16:30 16:30 0 Kč
Pardubický kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Pardubice 13:45   13:45   10:45 10:45 10:45 10:45 200 Kč
Svitavy 16:55   16:55   13:55 13:55 13:55 13:55 300 Kč
Kraj Vysočina Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Humpolec 17:50   17:50   14:50 14:50 14:50 14:50 150 Kč
Jihlava - Pávov 18:10   18:10   15:05 15:05 15:05 15:05 150 Kč
Velké Meziříčí 18:25   18:25   15:25 15:25 15:25 15:25 150 Kč
Velká Bíteš 18:45   18:45   15:45 15:45 15:45 15:45 100 Kč
Olomoucký kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Hranice na Moravě 17:00   17:00   13:45 13:45 13:45 13:45 200 Kč
Olomouc 17:40   17:40   14:15 14:15 14:15 14:15 150 Kč
Prostějov 18:00   18:00   14:40 14:40 13:30 13:30 150 Kč
Moravskoslezský kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Ostrava 15:30   15:30   12:00 12:00 12:00 12:00 250 Kč
Frýdek-Místek 16:00   16:00   12:40 12:40 12:40 12:40 250 Kč
Příbor 16:15   16:15   12:55 12:55 12:55 12:55 250 Kč
Nový Jičín 16:30   16:30   13:15 13:15 13:15 13:15 200 Kč
Zlínský kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Uherské Hradiště 16:40   16:40   13:40 13:40 13:40 13:40 200 Kč
Zlín 17:20   17:20   14:20 14:20 14:20 14:20 200 Kč
Kroměříž 18:00   18:00   15:00 15:00 15:00 15:00 150 Kč
Jihomoravský kraj Istrie 1   Kvarner   Dal 2 Dal 3 Dal 4 Dal 5 Příplatek
Boskovice 17:40   17:40   14:40 14:40 14:40 14:40 250 Kč
Blansko 18:05   18:05   15:05 15:05 15:05 15:05 250 Kč
Vyškov 18:45   18:45   15:20 15:20 15:20 15:20 100 Kč
Brno 19:30   19:30   16:30 16:30 16:30 16:30 0 Kč
Mikulov 20:30   20:30   17:30 17:30 17:30 17:30 0 Kč
                   
xxx nástupní místo neplatí pro danou destinaci            
DALŠÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA MOŽNÁ PO DOHODĚ