Doprava

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 2023 - nejsou možné místenky!

Od 2.9. do konce sezóny na zpětné potvrzení!

 

SLOVINSKO: 02.6. odjezd tam až 16.9. poslední odjezd zpět, doma jste v neděli 17.9.2023

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

S ohledem na evropské normy pro autobusovou dopravu, které určují kromě jiného maximální počet odjetých hodin pro řidiče v návaznosti na povinnou přestávku, stanovila 101 CK Zemek pro sezonu 2023 v České republice výše uvedená nástupní místa. Uvedené odjezdové časy nástupních míst jsou pouze orientační.

101 CK Zemek si s ohledem na počet prodaných míst vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také změnu trasy.  Z některých měst je doprava řešena svozem na jiné nástupní místo. Svozy jsou řešeny autobusem jedoucím po trase, osobním autem nebo mikrobusem, proto počítejte vždy minimálně s možností jednoho přestupu. Svozové dopravní prostředky nemusí být vybaveny klimatizací. Přesný čas odjezdu, popis nástupního místa (i svozového) a telefonní kontakty budou upřesněny až v odbavení (pokynech) k odjezdu, které obdržíte nejpozději 7 dní před odjezdem. Časy odjezdu zpět budou zaslány formou SMS na uvedené telefonní číslo klienta ve smlouvě o zájezdu.

Upozorňujeme, že každý autobus nabírá klienty na trase postupně, takže např. klient z Turnova má samozřejmě oproti cestujícímu z Brna nevýhodu v délce trasy a i v počtu nástupních a výstupních zastávek. Obdobně je tomu tak i při výstupu/nástupu ve Slovinsku, je organizován jako linkový/zastávkový a vykládá/nakládá klienty v příslušných destinacích po trase postupně. Ne vždy je možné zajet přímo k hotelům, penzionům, a proto z důvodu bezpečnosti a dopravních předpisů vykládá bus klienty na místech tomu určených (parkoviště, autobusové zastávky, čerpací stanice atd.). Autobusová doprava je samostatný produkt a nekoresponduje s nástupem na ubytování/odchodem z ubytování a ne vždy plynule navazuje na odjezdy/příjezdy trajektů. Dle potřeb si CK vyhrazuje právo na změnu trasy autobusu (např. při zpáteční cestě). 

S tím souvisí i velmi berzký výstup ve Slovinsku a pozdní nástup na zpáteční cestu. Zavazadla lze uložit v určených prostorech a vyčkat v recepci.

Při jednosměrné přepravě se účtuje 66 % z ceny obousměrné přepravy. V případě požadavku klienta na obsazení dvou sedadel (dvousedačky) v autobuse jednou osobou je účtován příplatek 100 % z ceny obousměrné dopravy. Zasedací pořádek se tvoří až před daným termínem odjezdu. Sestavování zasedacího pořádku v autobuse s přihlédnutím na prosby (bez garance splnění) klientů má v kompetenci pouze pracovník dopravního oddělení CK - a jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit či uplatňovat reklamaci. Každé osobě včetně dětí je přiřazeno pouze jedno sedadlo, slevy z jízdného na děti neposkytujeme. Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy pro dětské autosedačky (dle směrnice nejsou autosedačky v autobusech povinné). Obsazujeme všechna místa v autobuse včetně prostředního na zadní pětce. Autobusovou dopravu klientům zajišťujeme i u jiných dopravců, tato skutečnost bude poznamenána až v odbavení (pokynech) k odjezdu. 

Autobusová doprava je zajišťována standardními autobusy pro mezinárodní přepravu osob. Autobusy mají klimatizaci, někdy DVD, případně WC a dle roku výroby buď mají nebo nemají dvoubodové bezpečnostní pásy. Přeprava domácích zvířat a rozměrných zavazadel (cyklistická kola, surfy atd.) není povolena. Zrušení dopravy ze strany objednavatele/zákazníka musí být zasláno písemnou formou a účtuje se při stornování 14 - 5 dní před termínem odjezdu 50% ceny jízdného, při stornování 4 dny před termínem 100% ceny jízdného.

 

Upozorňujeme, že v sezóně 2023 nejsou zabezpečeny občerstvení a nápoje v autobusu. Pokud budou, jde o službu navíc, standardem je doprava bez občerstvení a bez nápojů. 

Minimální počet účastníků pro svoz/rozvoz z jednoho nástupního místa jsou 4 osoby. Při nižším počtu osob, bude klientovi nahlášená změna nástupního místa. Svoz/rozvoz jedné osoby není možný. 101 CK Zemek si vyhrazuje právo i na zrušení nástupního místa vlivem nepředvídaných událostí. V případě nedostatečného počtu osob může dojít z ekonomického hlediska ke zrušení dopravy/zájezdu, v tomto případě bude klientovi vrácena částka v plné výši. CK si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a osoby agresivně se chovající či vulgárně napadající posádku autobusu nebo spolucestující a to bez nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou dopravu.

Kontakty pro dopravu:

e-mail: doprava2@101ckzemek.cz

Dispečink: +420 774 000 424

 

VÝSTUPNÍ MÍSTA SLOVINSKO
Ankaran, Koper, Izola, Strunjan, Piran, Portorož 2 500 Kč
 
PŘÍPLATKY:
Jednosměrná doprava: 66% z ceny obousměrné dopravy  
 

 

MĚSTO / KRAJ

PŘIBLIŽNÉ ČASY ODJEZDU

PŘESNÝ ČAS BUDE UVEDEN V POKYNECH !!!

Ústecký kraj     Příplatek
Děčín 13:55   350 Kč
Ústí nad Labem 14:30   300 Kč
Teplice 14:00   350 Kč
Most 13:30   350 Kč
Chomutov 13:00   350 Kč
Liberecký kraj     Příplatek
Liberec 13:50   300 Kč
Jablonec nad Nisou 13:30   300 Kč
Semily 13:40   350 Kč
Turnov 14:10   300 Kč
Královéhradecký kraj      Příplatek
Hradec Králové 14:15   300 Kč
Středočeský kraj     Příplatek
Vrbová Lhota  15:25   300 Kč
Mladá Boleslav 14:30   200 Kč
Benátky n. Jizerou 14:45   200 Kč
Brandýs n. L.- St. Boleslav 15:00   200 Kč
Praha 16:00   0 Kč
Dobříš 17:15   0 Kč
Příbram 17:30   0 Kč
Benešov 17:30   250 Kč
Plzeňský kraj     Příplatek
Plzeň 16:00   250 Kč
Klatovy 16:45   250 Kč
Horažďovice 17:40   250 Kč
Jihočeský kraj     Příplatek
Strakonice 18:30   150 Kč
Tábor 18:30   250 Kč
Písek 18:15   0 Kč
Soběslav 18:45   250 Kč
České Budějovice 19:30   0 Kč
Kaplice 20:00   0 Kč
Dolní Dvořiště 20:10   0 Kč
Pardubický kraj     Příplatek
Pardubice 13:45   300 Kč
Svitavy 16:55   350 Kč
Kraj Vysočina     Příplatek
Humpolec 17:50   200 Kč
Jihlava - Pávov 18:10   200 Kč
Velké Meziříčí 18:25   200 Kč
Velká Bíteš 18:45   200 Kč
Olomoucký kraj     Příplatek
Hranice na Moravě 17:00   350 Kč
Olomouc 17:40   300 Kč
Prostějov 18:00   300 Kč
Moravskoslezský kraj     Příplatek
Ostrava 15:30   350 Kč
Frýdek-Místek 16:00   350 Kč
Příbor 16:15   350 Kč
Nový Jičín 16:30   350 Kč
Zlínský kraj     Příplatek
Uherské Hradiště 16:40   350 Kč
Zlín 17:20   350 Kč
Kroměříž 18:00   350 Kč
Jihomoravský kraj     Příplatek
Boskovice 17:40   350 Kč
Blansko 18:05   350 Kč
Vyškov 18:45   200 Kč
Brno 19:30   0 Kč
                   
xxx nástupní místo neplatí pro danou destinaci
DALŠÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA MOŽNÁ PO DOHODĚ