Cestovní pojištění

 

BALÍKY POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK - ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721), UNION pojišťovna, pojistná smlouva 11 721 077

Rozsah pojištění určují Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018

 
Všechny pojištěné osoby na cestovní smlouvě musejí mít stejný typ a termín pojištění (A30, A30 PANDEMIC nebo B, ne více zároveň).
Všechny tři typy pojištění obsahují léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění storna zájezdu. Typ A30 PANDEMIC nabízí zároveň řešení situací spojených s karanténou a onemocněním covid-19.
 

Pojištění typ B za 30 Kč osoba/den bez rozdílu věku
Pojištění typ A30 za 45 Kč osoba/den od 15 let včetně a výše; do 15 let 30 osoba/den

Pojištění typ A30 PANDEMIC za 70 Kč osoba/den od 15 let včetně a výše; do 15 let 50 osoba/den - nelze pojistit osoby ve věku 70 let a starší

podrobný rozpis typu pojištění B (.pdf)

podrobný rozpis typu pojištění A30 (.pdf)

podrobný rozpis typu pojištění A30 PANDEMIC (.pdf)

 

Formuláře pro hlášení škod - pakliže rušíte zájezd z důvodu nemoci, obdržíte orazítkovaný formulář s vyčíslením stornopoplatku od nás

UPOZORNĚNÍ - pojišťovna Union požaduje, abyste nahlásili storno pobytu do 2 pracovních dní od vzniku příčiny (lékařská zpráva v pondělí, do středy musí být nahlášeno)

Zdůraznění informací:

ohledně těhotných žen: pokud jde o léčebné výlohy, jste ve vztahu ke komplikacím s těhotenstvím pojištěny jen do 26. týdne. Po té ošetření související s těhotenstvím nebude uhrazeno. Pokud si ale například zlomíte ruku, to v rámci pojištění samozřejmě uhrazeno bude (úrazové pojištění).

U typu A30 PANDEMIC nelze dle podmínek pojišťovny pojistit osoby od 70 let výše

 

Podrobný rozpis pojištění - tzv. Modrá knížka, velikost 7 MB